ศูนย์ประสานงานสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

336/7 สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2212-9930-1
โทรสาร : 0-2674-0499
Email : admin@thaiapep.org

Sarasas Ektra School

336/7 Sathupradit Rd., Bangpongpang, Yannawa , Bangkok 10120
Tel : 0-2212-9930-1
Fax : 0-2674-0499
Email : admin@thaiapep.org