สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี   

งานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส อ่านต่อ

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี   

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี หัวข้อ "Active Citizens" ในบริบทของโรงเรียนสองภาษาของไทย โดย Dr.David Klett วิทยากรรับเชิญจากเยอรมนี อ่านต่อ

เข้าพบรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้นัดหมายทุกสมาคมโรงเรียนเอกชน ในการเข้าพบรัฐมนตรี อ่านต่อ

วันการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” อ่านต่อ