English Version

วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC

             กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC”ภายใต้แนวคิด"การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุช จ.ชลบุรี โดยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานนี้สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้จัดบูธนิทรรศการร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย โดยนายกสมาคมฯ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมลได้รับมอบโล่รางวัลสมาคมที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ และได้ต้อนรับพลเอกสุทัศน์ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธในครั้งนี้