ข่าวสารของสมาคมฯ


ความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

         ด้วยฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับครูชาวต่างชาติ

         นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับครูชาวต่างชาติ ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

การขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติ ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

         ส่งหนังสือขอทราบการดำเนินการ การขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติที่ยังไม่มี ใบประกอบวิชาชีพ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2562

ประชุมกรรมการสมาคม

         ประชุมกรรมการสมาคม เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ร้านอาหาร แอนนาแอนด์ ชาร์ลี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

กิจกรรมของสมาคมฯ

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

งานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส อ่านต่อ

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี หัวข้อ "Active Citizens" ในบริบทของโรงเรียนสองภาษาของไทย โดย Dr.David Klett วิทยากรรับเชิญจากเยอรมนี อ่านต่อ

เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้นัดหมายทุกสมาคมโรงเรียนเอกชน ในการเข้าพบรัฐมนตรี อ่านต่อ

วันการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” อ่านต่อ

นานาสาระระบบสองภาษา

ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ
English Variety)

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “ภาษาสากล” (Global Language) หรือ “ผู้นำภาษาโลก” (World Leading’s Language) เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษนั้นได้แพร่หลายไปทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของเจ้าของภาษาเท่านั้น อ่านต่อ

What is Bilingualism?
(ภาวะสองภาษาคืออะไร)

คำจำกัดความของคำว่า “ภาวะสองภาษา” นักวิจัยหลายท่านได้พยายามศึกษาและค้นคว้าเพื่อหานิยาม หรือคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับคำนี้ หากแต่ที่ผ่านมานั้น ยังคงไม่มีคำอธิบายใด ๆ ที่เหมาะสม อ่านต่อ

แนวโน้มภาษาสำคัญที่ควรรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ดังคำกล่าวของ แฟร้งค์ สมิธ นักภาษาศาสตร์จิตวิทยา ที่ว่า “หนึ่งภาษาสร้างทางเดินให้ชีวิต สองภาษาเปิดประตูแห่งโอกาสทุกบานในเส้นทางชีวิตของคุณ ” โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าด้วยกันแบบนี้ แน่นอนว่าข้อมูลข่าวสารและสื่อจากต่างประเทศย่อมผ่านตาเข้ามา อ่านต่อ